ספרי חוק עם מיקי מאוס

כל מה שצריך לדעת על נוטריון

מה הם שירותי נוטריון? מה עלותם וכיצד נקבע השכר? מה חשוב לדעת כשמחפשים נוטריון? מה עושים כשנדרש ידע בשפה זרה? האם צריך לתרגם מסמכים לפני שפונים לנוטריון? האם צריך להגיע פיזית למשרד הנוטריון? כמה זמן נדרש לקבלת השירות ממועד הפניה? מה זה אפוסטיל?

במשך שנים רבות משרד עו"ד זלצר מספק שירותי נוטריון בתל אביב בפרט, ובישראל בכלל, באופן יעיל ומהיר, ע"פ צרכי הלקוח, הן במשרדנו והן מחוץ למשרד, בהתאם לנסיבות.

בשל חשיבותו הרבה ומשקלו המשפטי הרב של האישור הנוטריוני, חוק הנוטריונים (תשל"ו-1976) קובע כללים ברורים ומגדיר מי רשאי לקבל רישיון נוטריון, מהן סמכויותיו ומגבלותיו. 

אז בואו נתחיל מההתחלה – מיהו ומהו הנוטריון?

בהתאם לחוק הנוטריונים, בכדי שעו"ד יהיה כשיר לשמש כנוטריון, עליו לעמוד בכל התנאים הבאים: עוה"ד חייב להיות אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, חבר בלשכת עורכי הדין שעסק במקצוע עריכת הדין 10 שנים לפחות ומתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל (או שנתיים לפחות בישראל בתנאי שהגיש את הבקשה לרשיון תוך 7 שנים מיום שהפך לתושב ישראל), וכן מי שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין. 

בנוסף, יש צורך באישור מטעם ועדה מיוחדת של מחלקת נוטריונים במשרד המשפטים, אשר יכולה להתנות את האישור בהשתתפות בהכשרה ייעודית מטעם משרד המשפטים.

בהתקיים כל התנאים יכול עו"ד לקבל רישיון נוטריון, המאפשר לו לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים הדורשים אישור נוטריוני.

חתימת נוטריון נחשבת כאישור בית משפט באשר למקוריות המסמך, לזיהוי ואימות פרטי החותם עליו וכראייה קבילה ואיכותית בבית משפט.

מהן סמכויות הנוטריון?

סעיף 7 לחוק הנוטריונים מפרט את סמכויות הנוטריון:

לאמת חתימה על מסמך;
לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך; 
לאשר העתק צילומי למסמך;
לאשר נכונות תרגום מסמך;
לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
לאשר שאדם פלוני חי (אישור חיים);
לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
לערוך תיעוד של מסמך סחיר;
לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת הדרושה או מותרת על פי דין, לרבות של מדינת חוץ (עריכת מסמכים לחו"ל); 
להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי עפ"י דין אחר; 
לאמת הסכם ממון בין בני זוג, טרם נישואיהם. בהקשר זה נציין כי אישור נוטריון על הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין, זהה בחשיבותו ונפקותו המשפטית לאישור שופט.

סמכות נוספת שהוענקה לנוטריון, מכוח סע' 22 לחוק הירושה וסעיף 53 לחוק הנוטריונים, היא לאשר עשיית צוואה. צוואה נוטריונית נחשבת כצוואה שנחתמה בפני רשות (כמו שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה וכיו"ב). 

כמה זה עולה וכיצד נקבע שכר הנוטריון?

עלות השירותים הנוטריונים קבועה בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978. השכר מתעדכן בראשון לינואר של כל שנה אזרחית ומתפרסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ביחידה לרישוי נוטריונים. התקנות קובעות את השכר גם כאשר השירות ניתן מחוץ לשעות העבודה או מחוץ למשרדו של הנוטריון.

שכר השירותים הוא קבוע ואחיד. עפ"י חוק הנוטריונים, גביית שכר גבוה מהקבוע לפי החוק, או גביית שכר נמוך מהקבוע, ללא טעם מספיק, מהווה עבירת משמעת. ביום 22.12.2016 נכנס לתוקף תיקון בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) לפיו הנוטריון רשאי שלא לגבות שכר טרחה, כולו או חלקו, וזאת במקרים הבאים: כאשר הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש, כאשר השירות ניתן לעולה חדש או תושב  חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העליה והקליטה או כאשר השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור. גביית שכר טרחי חלקי ומופחת תצוין באישור הנוטריוני. בכל מקרה אחר הנוטריון אינו רשאי לוותר על שכר או להפחיתו.

לתשומת ליבכם, מחירי השירותים נוגעים לשירות עצמו. במידה ומדובר במסמך הדורש תרגום (לרבות ע"י חברת שירותי תרגום), ידרש תשלום נוסף בעבור שירותי התרגום. 

מסמכים נוטריונים בשפה זרה

לעיתים יש צורך במסמכים נוטריונים בשפות זרות. 

כאשר הנוטריון מתבקש לאשר נכונות תרגום מסמך כשהוא מבין את השפות, עליו לבדוק את התרגום מול המסמך בשפה הזרה ולחתום על טופס אישור תרגום, בו הוא מציין כי בדק את נכונות התרגום. 

מה קורה כאשר נדרש אישור נוטריוני בשפה שאינה מוכרת לנוטריון? על הנוטריון להיעזר בשירותי מתרגם חיצוני. במקרה כזה הנוטריון יחתום על טופס אישור הצהרה (ולא אישור תרגום), היות וההצהרה היא של המתרגם ולא של הנוטריון. 

העיקרון הבסיסי העולה מהחוק ומהתקנות, לגבי האישורים הנוטריוניים, הוא כי הנוטריון נושא באחריות ועליו לוודא כי הוא והלקוח מבינים את המסמך הן מילולית והן מהותית. הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר במסמך שהוא בשפה זרה ולכן על הנוטריון להבין את שפת המסמך ו/או לוודא כי המסמך מתורגם להנחת דעתו וכן כי הלקוח מבין את כל מה שכתוב במסמך, בכל השפות.

האם צריך להגיע פיזית לנוטריון לצורך קבלת אישור נוטריוני וכמה זמן עובר ממועד הפנייה לנוטריון ועד קבלת השירות?

לרוב, שירותי הנוטריון דורשים פגישה פיזית בין הלקוח לנוטריון, בין אם במשרד הנוטריון ובין אם מחוץ למשרד (כמו בבית חולים למשל). מדובר באישורים כגון אימות חתימה, אישור על קבלת תצהיר או הצהרה, תעודת חיים, אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין, אישור עשיית צוואה וכיו"ב. 

עם זאת, ישנם סוגי שירותים שאינם דורשים נוכחות פיזית של הלקוח כמו למשל אישור העתק צילומי למסמך, אישור נכונות תרגום מסמך וכיו"ב. 

אין באפשרותנו לדעת כיצד נוהגים נוטריונים אחרים. במשרדנו, עפ"י רוב, השירות מהיר מאוד ונעשה בתוך שעות ספורות (הן במקרים בהם יש צורך בהגעה פיזית והן במקרים בהם לא נדרשת נוכחות פיזית). 

מהו אפוסטיל APOSTILLE?

לעיתים, על מנת שאישורים או תעודות שונות יהיו בעלי תוקף במדינות זרות, יש צורך באפוסטיל נוסף על האישור הנוטריוני. האפוסטיל הינו אישור שניתן בהתאם לאמנת האג והוא מוכר במדינות החברות באותה אמנה (מרבית מדינות העולם החופשי חברות באמנה זו, כולל ישראל). 

אישור נוטריוני הוא מסמך מוכר ורשמי המוכר באחת מהארצות החברות באמנה אם הוא נושא אישור אפוסטיל בית משפט. אישור האפוסטיל מהווה אישור לחתימת הנוטריון על גבי המסמך, ואישור כי הנוטריון נמצא ברשימת הנוטריונים ומוסמך ליתן אישורים נוטריונים. במילים פשוטות, זהו "אישור לאישור הנוטריוני".

תעודת אפוסטיל מוכרת לפי האמנה כאימות מספיק במדינות שחברות באמנה, ודי בה על מנת שמדינה בה רוצים להציג את המסמך תכיר בתוקף המסמכים שמאושרים באישור נוטריוני באותה מדינה בה נוצרו. 

אישור האפוסטיל ניתן ע"י בית המשפט (או משרד החוץ, כאשר מדובר באישור מסמכים ציבוריים), והוא מהווה אישור רשמי של מדינת ישראל על אמיתות המסמך. כשהוא ניתן על אישורים נוטריוניים, האפוסטיל מייתר את הצורך באימות ע"י משרד החוץ.

חותמת האפוסטיל נראית כמדבקה בגב המסמך, בו חותם פקיד בית המשפט (או פקיד משרד החוץ) כי המסמך מאושר עפ"י האמנה.

אישור אפוסטיל יינתן לאחר שהמסמך יאושר בחותם נוטריון, לאחר שפקיד בית המשפט יוודא כי שמו של הנוטריון מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים. לאחר בדיקת המסמך וחתימתו, ולאחר תשלום אגרה ינפיק פקיד בית המשפט את האישור בנוסח ובצורה שנקבעו באמנה, וידביק אותו על האישור הנוטריוני.

(לרשימת בתי המשפט המוסמכים – אישורי אפוסטיל).

טיפים חשובים: 

חפשו נוטריון מקומי שקרוב אליכם. גרים בתל אביב? פנו אל נוטריון בתל אביב! כפי שראינו, שכר הנוטריון אחיד ונקבע בתקנות, לכן אין כל טעם להרחיק בחיפושים. מומלץ כי תפנו לנוטריון שקרוב אליכם ותחסכו לעצמכם "טרטורים" מיותרים.
לא לשכוח –להביא ת"ז עם ספח ואת המסמך המקורי כאשר מגיעים לנוטריון ונדרשת הוכחת זהות.
לא לשכוח להביא עמכם מסמכים מקוריים כאשר נדרש אישור העתק נאמן למקור.
תבקשו לדעת מראש את המחיר הנדרש. מומלץ לשלוח לנוטריון צילום המסמכים לגביהם נדרש השירות בכדי לקבל הצעת מחיר מראש.
ניתן (אך לא חובה) לתרגם מסמכים מראש. לרוב הנוטריון ידע לתרגם בעצמו או יעבוד באופן שוטף עם חברות תרגום שונות. עם זאת, ככל שהמסמכים יתורגמו מראש, הרי שהמחיר שתשלמו יהיה נמוך יותר (לא תתווסף עלות התרגום).

קיבלתם הנחיות הדורשות שירות נוטריוני (אימות / תרגום / אישור נכונות וכו'), עדיף שתשלחו את ההנחיות המלאות אל הנוטריון בטרם תגיעו אליו. לעיתים, ישנן דרישות שונות שאדם שאינו בקיא בהן לא מבין, ובשל טעות נאלץ לשוב לנוטריון ולבצע "השלמות". בקיצור, מומלץ להעביר לנוטריון כל מידע רלבנטי וכל הנחייה שקיבלתם, אם קיבלתם, והוא ידע להנחות אתכם בהתאם.

המידע המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא אשר נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

ניתן ליצור איתנו קשר ב- WhatsApp, בטלפון 03-6855959 או באמצעות מילוי הפרטים

מאמרים נוספים

עורך דין נזיקין במודיעין עילית

ביום 30.05.2024 פורסם דוח של מרכז המידע של הכנסת הכולל נתונים על היפגעות ילדים, בדגש על תאונות דרכים, בכל הארץ, ואי אפשר להתכחש לכמות האסונות

רשלנות רפואית – תחום רחב ומורכב

רשלנות רפואית עורך דין הוא תחום רחב ומורכב למדי. חמורבי, המפורסם במלכי בבל, קבע עוד במאה ה-18 לפנה"ס שרופא שגרם נזק ייענש. חשוב להדגיש שלא

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור בהקדם
צרו קשר
שלום, כיצד נוכל לעזור?